Дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгааны сектор

Зорилго:

Мэргэжлийн болон дээд боловсролын хөгжлийн онол, аргазүйн судалгаа, сургалт, мэдээллийн чанарыг өндөр хөгжилтэй орнуудын ижил төстэй байгууллагуудын үйл ажиллагааны жишигт хүргэж, XXI зууны эхэн үеийн мэргэжлийн болон дээд боловсролын шинэчлэл, өөрчлөлт, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлно.

Зорилт, чиг үүрэг

  • Мэргэжлийн болон дээд боловсролын хөгжлийн онол, арга зүйн асуудлаар суурь ба хавсарга судалгаа явуулах
  • Мэргэжлийн болон дээд боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан, багш, судлаачдын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх
  • Байгууллага, иргэдэд Мэргэжлийн болон дээд боловсролын судалгааны мэдээлэл, материалаар үйлчилэх

Ажилтан, албан хаагчид:

# Албан тушаал Овог нэр Холбогдох утас Холбогдох хаяг
1 Секторын эрхлэгч, дээд болон мэргэжлийн боловсролын бодлогын судалгаа хариуцсан ЭША Б.Баярцэцэг 70129807 bayartsetseg@mier.mn
2 Бакалаврын боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн судалгаа хариуцсан ЭША У.Мягмаржав myagmarjav@mier.mn
3 Магистр, докторын боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн судалгаа хариуцсан ЭША Б.Лхамцэрэн lkhamtseren@mier.mn
4 Дээд боловсролын үнэлгээний судалгаа хариуцсан ЭША Р.Нурбек nurbek@mier.mn
5 Мэргэжлийн боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн судалгаа хариуцсан ЭША Б.Гэрэлмаа gerelmaa@mier.mn
6 Мэргэжлийн боловсролын үнэлгээний судалгаа хариуцсан ЭША Ж.Энхтүвшин enkhtuvshin@mier.mn
7 Боловсролын менежмент, төлөвлөлтийн судалгаа хариуцсан ЭША Х.Цэцэгжаргал Tsetsegjargal@mier.mn
8 Багш хөгжлийн бодлогын судалгаа хариуцсан ЭША Л.Ариунзаяа ariunzaya@mier.mn