Хүний хөгжлийн судалгааны сектор

Зорилго
Хүний хөгжлийн судалгааны сектор нь хүний хөгжлийн судалгааг нас, бие бялдар, сэтгэл зүй, сурах арга барил, чадварын чиглэлээр онол, арга зүйн мэргэжлийн түвшинд тасралтгүй хэрэгжүүлэх
Судалгаа, үйл ажиллагааны чиглэл
– Хүний хөгжлийн асуудлаар суурь ба хавсарга судалгаа хийх
– Боловсролын бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахад шаардлагатай судалгаа шинжилгээний мэдээллээр хангах
– Иргэд, олон нийтэд хүний хөгжлийн асуудлаар онол арга зүй, судалгаа шинжилгээний мэдээллээр үйлчлэх

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Зарим бүтээгдэхүүнээс

Онцлох үйл ажиллагаануудаас

Хэтийн төлөв
1. 2017 онд Монголын хүүхэд залуучуудын хөгжлийн судалгааг хэрэгжүүлж хөгжлийн шалгуурыг тогтооно.
2. Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн оношлогоог хийх мэдээллийн технологийг боловсруулна.
3. Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн оношлогооны арга зүйн талаар зөвлөмж боловсруулна.
4. Хүний хөгжлийн талаарх судалгааг нас, бие бялдар, сэтгэл зүйн хүрээнд тасралтгүй хэрэгжүүлнэ.
5. Хүний хөгжлийн оношлогооны цогц арга зүйг боловсруулна.
6. Хүний хөгжлийн судалгааны төв болж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлнэ.

 

Ажилтан, албан хаагчид:

# Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан
1 Секторын эрхлэгч, хүний хөгжлийн бодлогын судалгаа хариуцсан ЭША Н.Бэгз 70129404 begz@mier.mn
2 0-5 насны хүүхдийн хөгжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Ц.Лхагвасүрэн lkhagvasuren@mier.mn
3 6-10 насны хүүхдийн хөгжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Б.Баярмаа bayarmaa@mier.mn
4 11-14 насны хүүхдийн хөгжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Г.Бүрэнжаргал burenjargal@mier.mn
5 15-17 насны хүүхдийн хөгжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Б.Энхбаяр enkhbayar@mier.mn
6 18-аас дээш насны хүний хөгжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Д.Наранцэцэг narantsetseg@mier.mn
7 Цахим оношилгоо, статистик хариуцсан ЭША Б.Ариунтунгалаг ariuntungalag@mier.mn
8 Салбарын хуний нөөцийн хөгжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Д.Хишигболд 70125286