Сурах бичиг, сургалтын орчны судалгааны сектор


Зорилго

Орчин үеийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн сурах бичиг судлалыг хөгжүүлэх,  сургалтын орчны тогтолцоог боловсронгуй болгох

Судалгаа, үйл ажиллагааны чиглэл

  • Сурах бичгийн онол, арга зүйн асуудлаар суурь ба хавсарга судалгаа явуулах,
  • Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн, сурах бичигт тавих стандарт шаардлагыг боловсронгуй болгох,
  • Сурах бичиг зохиогчдын багийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах

 

Судалгааны чиглэл

Зарим бүтээгдэхүүнээс


Онцлох үйл ажиллагаануудаас

Хэтийн төлөв
• Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд судлагдахууны онцлогтой сурах бичигт тавих ерөнхий, тусгай шаардлага болон шалгуур, үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох
• ЕБС-ийн сурах бичиг, багшийн ном, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний судалгаа хийх
• Сурах бичиг, багшийн гарын авлагын уламжлал шинэчлэлийн судалгаа хийх

 

#Албан тушаалОвог нэрХолбогдох утасХолбогдох хаяг
1Секторын эрхлэгч,сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭШАД.Алтангэрэл70129808altangerel@mier.mn
2Байгалийн ухааны сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭШАС.Цогбадрахtsogbadrakh@mier.mn
3Математик, мэдээлэл зүйн сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭШАГ.Гантогтохgantogtokh@mier.mn
4Хүмүүнлэгийн ухааны сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭШАМ.Хүрэлтогооkhureltogoo@mier.mn
5Нийгмийн ухааны сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭШАД.Пунцагсүрэнpuntsagsuren@mier.mn
6Сурах бичгийн технологийн судалгаа хариуцсан ЭШАН.Хуланkhulan@mier.mn