Сурах бичиг, сургалтын орчны судалгааны сектор


Зорилго

Орчин үеийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн сурах бичиг судлалыг хөгжүүлэх,  сургалтын орчны тогтолцоог боловсронгуй болгох

Судалгаа, үйл ажиллагааны чиглэл

  • Сурах бичгийн онол, арга зүйн асуудлаар суурь ба хавсарга судалгаа явуулах,
  • Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн, сурах бичигт тавих стандарт шаардлагыг боловсронгуй болгох,
  • Сурах бичиг зохиогчдын багийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах

 

Судалгааны чиглэл

Зарим бүтээгдэхүүнээс


Онцлох үйл ажиллагаануудаас

Хэтийн төлөв
• Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд судлагдахууны онцлогтой сурах бичигт тавих ерөнхий, тусгай шаардлага болон шалгуур, үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох
• ЕБС-ийн сурах бичиг, багшийн ном, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний судалгаа хийх
• Сурах бичиг, багшийн гарын авлагын уламжлал шинэчлэлийн судалгаа хийх

 

# Албан тушаал Овог нэр Холбогдох утас Холбогдох хаяг
1 Секторын эрхлэгч,сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША Д.Алтангэрэл 70129808 altangerel@mier.mn
2 Байгалийн ухааны сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША С.Цогбадрах tsogbadrakh@mier.mn
3 Математик, мэдээлэл зүйн сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША Г.Гантогтох gantogtokh@mier.mn
4 Хүмүүнлэгийн ухааны сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША М.Хүрэлтогоо khureltogoo@mier.mn
5 Нийгмийн ухааны сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША Д.Пунцагсүрэн puntsagsuren@mier.mn
6 Сурах бичгийн технологийн судалгаа хариуцсан ЭША Н.Хулан khulan@mier.mn