Дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгааны сектор

ДЭЭД БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУДАЛГААНЫ СЕКТОР

Зорилго
Дээд болон мэргэжлийн боловсролын хөгжлийн онол, аргазүйн судалгаа, сургалт, мэдээллийн чанарыг үндэсний, бүс нутгийн, олон улсын жишигт ойртуулах, ХХI зууны эхэн үеийн дээд болон мэргэжлийн боловсролын шинэчлэл, өөрчлөлт, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох

Судалгаа, үйл ажиллагааны чиглэл
– Дээд болон мэргэжлийн боловсролын хөгжлийн онол, арга зүйн асуудлаар суурь ба хавсарга судалгаа явуулах,
– Орон нутгийн боловсролын байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, бүх шатны боловсролын байгууллагад сургалт, судалгаа, арга зүйн мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх,
– Иргэд, олон нийтэд дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгаа, шинжилгээний мэдээллээр үйлчлэх

 

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Зарим бүтээгдэхүүнээс

Онцлох үйл ажиллагаануудаас

Хэтийн төлөв
– Олон улсын жишигт хүрэхүйц дээд болон мэргэжлийн боловсролын бодлогын суурь судалгаа
– Дээд болон мэргэжлийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлсон судалгаа

 

Ажилтан, албан хаагчид:

# Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан
1 Секторын эрхлэгч, дээд болон мэргэжлийн боловсролын бодлогын судалгаа хариуцсан ЭША Б.Буяндэлгэр 70129807 buyandelger@mier.mn
2 Бакалаврын боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн судалгаа хариуцсан ЭША Б.Баярцэцэг bayartsetseg@mier.mn
3 Бакалаврын боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн судалгаа хариуцсан ЭША У.Мягмаржав myagmarjav@mier.mn
4 Магистр, докторын боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн судалгаа хариуцсан ЭША Б.Лхамцэрэн lkhamtseren@mier.mn
5 Дээд боловсролын үнэлгээний судалгаа хариуцсан ЭША
6 Мэргэжлийн боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн судалгаа хариуцсан ЭША Б.Гэрэлмаа gerelmaa@mier.mn
7 Багш хөгжлийн бодлогын судалгаа хариуцсан ЭША Ж.Энхтүвшин enkhtuvshin@mier.mn
8 Боловсролын менежмент, төлөвлөлтийн судалгаа хариуцсан ЭША Х.Цэцэгжаргал Tsetsegjargal@mier.mn