Боловсролын хүрээлэнгийн түүхт 60 жил

1956 онд БМДИ нэртэйгээр байгуулагдаж, 1963 онд Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хүрээлэн, 1991 онд Боловсролын хүрээлэн болж өргөжин хөгжсөн, манай улсын бүх шатны боловсрол, сургалтын эрдэм шинжилгээ, судалгааны үндэсний энэхүү хүрээлэн 1958 онд политехник боловсролын үзэл баримтлал боловсруулах, 1959 онд үндэсний агуулгатай боловсролын тогтолцооны суурь тавих, 1963 онд Монгол улсын Боловсролын анхны хуулийн, 1982 онд БНМАУ -ын Боловсролын 2 дахь хуулийн төсөл, 1990 -ээд оны эхээр Боловсролын багц хуулийн болон Төрөөс боловсролын талааар баримтлах бодлогын төсөл боловсруулалцаж, 2006 оноос ерөнхий боловсролын арга зүй, үнэлгээ болон  Монголын их, дээд сургуулиудын сургалтын кредит тогтолцоо, албан бус болон тасралтгүй боловсролын эхлэлийн шинжилэх ухааны үндсийг судлан боловсруулах зэргээр Эх орны боловсролын судалгааны уламжлал,  өөрчлөлт, шинэчлэлийн их үйл хэргийг тэргүүлэн манлайлсан байна.

Цааш нь унших